FAQ

Evoluţia reţelei RoEduNet

Reţeaua pentru educaţie şi cercetare din România a evoluat după un model de jos în sus (down-to-top). Acest model a fost favorizat pe de o parte de ajutorul oferit de către comunitatea academică din Germania (a se vedea pagina Istoric) şi de efortul unor Universităţi din România iar pe de altă parte prin efortul personal al celor care au crezut în acest proiect.

Existenţa şi evoluţia reţelei naţionale pentru educaţie şi cercetare a fost favorizată de sprijinul acordat de către cele mai mari Universităţi din ţară. Înfiinţarea acestea a fost meritul Universităţii Politehnica din Bucureşti aşa cum se poate uşor observa din datele prezentate în secţiunea Istoric. Dezvoltarea reţelei la nivel naţional s-a făcut, de asemenea, pe acelaşi model prin efortul Universităţilor din ţară, Universităţi care, în acest moment, găzduiesc nodurile RoEduNet regionale: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea „Petru Maior" din Tg. Mureş şi, mai târziu, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi. Meritul acestor Universităţi nu se rezumă doar la găzduirea nodurilor de comunicaţii ale reţelei RoEduNet, trebuie subliniat aici că în perioadele dificile pentru reţea acestea au asigurat plata circuitelor de comunicaţii naţionale. În acest sens trebuie menţionat că, până la înfiinţarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date „RoEduNet" (numele iniţial al Agenţiei) în august 1998, Universităţile menţionate mai sus au asigurat tot suportul necesar funcţionării reţelei naţionale pentru educaţie şi cercetare din România (personal, linii de comunicaţii, spaţii pentru funcţionare etc.). De altfel, chiar şi după înfiinţarea oficială a instituţiei în 1998 şi preluarea patrimoniului nodurilor de comunicaţii de la Universităţi, acestea au asigurat spaţiile pentru funcţionarea nodurilor reţelei RoEduNet, alimentarea cu energie electrică şi climatizarea.

Trebuie menţionat aici efortul personal al persoanelor care, în spiritul autentic al modelului iniţial de dezvoltare al reţelei Internet, au depus eforturi deosebite pentru extinderea reţelei pentru educaţie şi cercetare în România şi introducerea sistemelor de acces Internet în mediul academic din România. Pentru efortul lor deosebit le mulţumim tuturor celor care au contribuit direct la evoluţia reţelei academice din România. Menţionăm aici pe cei care au contribuit la înfiinţarea reţelei RoEduNet:

Nini Popovici - primul director general al RoEduNet şi cel care a dezvoltat prima reţea locală din România la Universitatea Politehnica Bucureşti. Nini s-a retras din activitate însă rămâne între noi prin spiritul său inovator şi dorinţa lui ca toate instituţiile de învăţământ din România să aibă acces neîngrădit la informaţie prin reţeaua Internet.

Prof.dr. Kalman Pusztai - a fost directorul nodului RoEduNet din Cluj Napoca, a realizat prima reţea metropolitană academică din România în Cluj Napoca şi are merite incontestabile în implicarea RoEduNet în activitatea de cercetare ştiinţifică, în proiecte internaţionale de profil. De asemenea, îi datorăm afirmarea RoEduNet ca NREN pentru România şi afilierea RoEduNet la GEANT.

Florin Manolache - a fost cel care a introdus tehnologiile de comunicaţii şi reţeaua Internet în centrul universitar din Iaşi şi a contribuit la dezvoltarea reţelei naţionale în perioada 1993-1996. Florin îşi continuă activitatea la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburg.

În acest context trebuie să mulţumim tuturor angajaţilor, foștilor angajaţi şi colaboratori ai RoEduNet, efortul lor a contribuit la consolidarea reţelei şi la dezvoltarea acesteia pentru atingerea nivelul tehnologic actual.

RoCSIRT

RoCSIRT Logo

Calendar

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar