ViewBag.Content.Code

Profilul Agenţiei şi al Reţelei RoEduNet

Reţeaua pentru educaţie şi cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educației şi cercetării naționale. Această reţea este denumită „RoEduNet" şi este administrată de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare. Reţeaua RoEduNet asigură servicii de transport de date între instituţiile conectate, între acestea şi reţelele de acelaşi tip din Europa şi din lume precum şi alte servicii conexe, inclusiv servicii de acces la rețeaua Internet, pentru comunitatea academică şi de cercetare din România în acord cu art. 3. şi art. 4 din HG 1609/16-12-2008.

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare este definită în plan european şi mondial ca NREN - National Research and Education Network - o instituţie la nivel naţional, una pentru fiecare ţară, care operează reţeaua pentru cercetare şi educaţie, desfășoară activitate de cercetare în domeniul comunicaţiilor, nu desfăşoară activităţi comerciale şi nu concurează pe piaţa telecomunicaţiilor.

Reţeaua RoEduNet este parte a reţelei europene pentru educaţie şi cercetare GÉANT şi este destinată doar instituţiilor care fac parte din sistemul educaţiei şi cercetării în acord cu reglementările legale în domeniu. Reţeaua GÉANT - Gigabit European Advanced Network - este rețeaua Europeană pentru educaţie şi cercetare care interconectează reţelele academice şi de cercetare din țările Europene. GEANT, GN2 şi GN3 sunt acronimele proiectelor finanţate din fonduri europene care au avut sau au ca scop construirea şi exploatarea reţelei europene pentru educaţie şi cercetare.

În acord cu definiţiile de mai sus principiile de bază ale funcţionării reţelei RoEduNet sunt:

La reţeaua RoEduNet, în acord cu prevederile dispoziţiilor legale specifice (HG 1609/2008) se pot conecta doar următoarele tipuri de instituţii: