ViewBag.Content.Code

Profilul Agenţiei şi al Reţelei RoEduNet

Reţeaua pentru educaţie şi cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educației şi cercetării naționale. Această reţea este denumită „RoEduNet" şi este administrată de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare. Reţeaua RoEduNet asigură servicii de transport de date între instituţiile conectate, între acestea şi reţelele de acelaşi tip din Europa şi din lume precum şi alte servicii conexe, inclusiv servicii de acces la rețeaua Internet, pentru comunitatea academică şi de cercetare din România în acord cu art. 3. şi art. 4 din HG 1609/16-12-2008.

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare este definită în plan european şi mondial ca NREN - National Research and Education Network - o instituţie la nivel naţional, una pentru fiecare ţară, care operează reţeaua pentru cercetare şi educaţie, desfășoară activitate de cercetare în domeniul comunicaţiilor, nu desfăşoară activităţi comerciale şi nu concurează pe piaţa telecomunicaţiilor.

Reţeaua RoEduNet este parte a reţelei europene pentru educaţie şi cercetare GÉANT şi este destinată doar instituţiilor care fac parte din sistemul educaţiei şi cercetării în acord cu reglementările legale în domeniu. Reţeaua GÉANT - Gigabit European Advanced Network - este rețeaua Europeană pentru educaţie şi cercetare care interconectează reţelele academice şi de cercetare din țările Europene. GEANT, GN2 şi GN3 sunt acronimele proiectelor finanţate din fonduri europene care au avut sau au ca scop construirea şi exploatarea reţelei europene pentru educaţie şi cercetare.

În acord cu definiţiile de mai sus principiile de bază ale funcţionării reţelei RoEduNet sunt:

  • toţi utilizatorii vor utiliza resursele reţelei RoEduNet în mod legal, etic şi pentru scopuri academice (educaționale, culturale, științifice), administrative şi/sau incidental in scop personal necomercial,
  • având în vedere că reţeaua RoEduNet conectează instituţii de educaţie şi cercetare se consideră că toţi utilizatorii sunt de bună credință şi comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală şi etică,
  • orice activitate care se desfăşoară prin intermediul reţelei trebuie sa respecte legislația internă şi internațională, precum si regulamentele specifice reţelei GÉANT,
  • datele care tranzitează reţeaua aparţin instituţiei din care provin, responsabilitatea privind conţinutul traficului aparţine instituţiei din care acesta provine.

La reţeaua RoEduNet, în acord cu prevederile dispoziţiilor legale specifice (HG 1609/2008) se pot conecta doar următoarele tipuri de instituţii:

  • unităţi şi instituţii publice subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
  • unităţi şi instituţii de educaţie de toate gradele, atestate de Ministerul Educaţiei, cercetării şi Inovării,
  • unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare acreditate şi definite conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  • unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare atestate şi definite conform art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare,
  • clinici şi spitale universitare atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice, potrivit prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • biblioteci, muzee şi instituţii publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor.