MANAGEDU

MANAGEDU


Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU


 

POSDRU/87/1.3/S/63154

„Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”

03 ianuarie 2011 – 30 iunie 2014

Partener:

  • SC SIVECO Romania SA

Activităti:

A1. Management de proiect

A2. Dezvoltarea si implementarea unui portal suport al problematicii managementului educational preuniversitar

A3. Analiza privind nevoile de actualizare a aplicatiilor de management educational preuniversitar

A4. Elaborarea programului de formare conform rezultatelor cercetării

A5. Acreditarea programului de formare elaborat

A6. Realizarea procedurilor si metodologiilor de utilizare a aplicatiilor de management educational preuniversitar

A7. Furnizarea programului de formare către grupul tintă

A8. Realizarea unui raport final privind utilizarea aplicatiilor de management preuniversitar la nivel national

A9. Managementul proiectului

A10. Monitorizare si evaluare

A11. Coordonarea între parteneri

A12. Achizitii

A13. Informare, publicitate si diseminarea rezultatelor proiectului

A14. Realizarea materialelor suport pentru utilizarea aplicatiilor de management educational existente la nivel national

Rezultate:

1. 4 rapoarte tehnice

2. 4 rapoarte financiare

3. 2 rapoarte de audit financiar

4. Portal ca suport al instruirii si al problematicilor managementului educational

5. 1 raport cu indicatii referitoare la modificările ce trebuiesc operate în aplicatiile de management educational pentru mediul preuniversitar, în conformitate cu normele si modificarile legislative si structurale si în acord cu rezultatele cercetării

6. Program de formare de 64 de ore elaborat si structurat conform observatiilor făcute asupra grupului tintă în timpul cercetării

7. Program de formare acreditat, în urma căruia cursantii au primit un număr de 16 credite transferabile

8. 1 set de proceduri si metodologii referitoare la utilizarea aplicatiilor de management educational preuniversitar

9. 4053 persoane formate pentru utilizarea aplicatiilor de management educational provenite de la nivelul Centrelor de Colectare de Date pentru mediul preuniversitar (câte 1 persoană de la fiecare Centru de Colectare Date educationale din Romania) ; 84 de persoane la nivel judetean (câte 2 per judet), 50 de persoane utilizatoare la nivel central (MECTS)

10. Raport final privind utilizarea aplicatiilor de management preuniversitar la nivel national

11. Raport de evaluare a implementării proiectului

12. Rapoarte trimestriale de monitorizare

13. Raport final de monitorizare

14. Minute ale sedintelor de coordonare între parteneri ti rapoarte de activitate

15. Dosarele de achizitii ale bunurilor si serviciilor contractate în cadrul proiectului

16. Raport de evaluare a activitătii de informare comunicare

17. Raport de dezvoltare a materialelor suport pentru utilizarea aplicatiilor de management educational

Indicatori:

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat

4187

4268

Număr de participanţi la instruire, - formare profesională continuă

4187

4268

Număr de participanţi FSE – femei

2720

3510

Număr de participanţi FSE din mediul rural

1200

1606

Indicatori de rezultat

 

 

Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat(%)

95

98,77

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

3977

4219

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Femei

2584

3472

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Rural

1140

1588

Indicatori adiţionali

 

 

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

 

 

Numărul de programe de formare profesională specifice dezvoltate în cadrul proiectului

1

1

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Numărul de programe de formare profesională acreditate CNFP

1

1

Grup tintă:

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)

3045

2649

458

Cadre didactice/personal didactic din învătământul pretcolar (ISCED 0-6)

200

209

1

Cadre didactice/personal didactic din învătământul primar (ISCED 0-6)

200

158

46

Cadre didactice/personal didactic din învăsământul secundar inferior (ISCED 0-6)

408

295

142

Cadre didactice/personal didactic din învătământul secundar superior (ISCED 0-6)

200

137

69

Personal didactic ti didactic auxiliar cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control în învătământ (ISCED 0-6)

134

62

42

Total

4187

4268

Site:

http://www.managedu.ro/

 

 


Drag a column header here to group by that column
Documente atasate
Cod Not filtered
Nume Not filtered
Tip Not filtered
Fisier Not filtered
Descriere Not filtered
 
No data to display