DIDACTICA

DIDACTICA


Didactica matematicii si explorării mediului pentru clasa I - actualizarea competentelor profesionale pentru cadrele didactice din învătământul primar


POSDRU/157/1.3/S/13285

„Didactica matematicii si explorării mediului pentru clasa I - actualizarea competentelor profesionale pentru cadrele didactice din învătământul primar”

05 mai 2014 – 31 octombrie 2015

Partener:

  • SC SIVECO Romania SA

Activităti:

A1 MANAGEMENT PROIECT

A1.1 Coordonarea între parteneri, raportare, monitorizare, întocmire si gestionare documente

A1.2 Activitati financiar-contabile; gestionarea resurselor umane; pregătirea si depunerea cererilor de rambursare

A1.3 Desfăsurarea activitătilor de achizitii

A2 DEZVOLTAREA MATERIALULUI DE CURS

A2.1 Conceperea si aplicarea analizei de nevoi

A2.2 Elaborarea materialelor didactice: manualul de curs. Acreditarea programului de formare

A2.3 Realizarea metodologiei de dezvoltare a ghidului multimedia interactiv

A2.4 Elaborarea ghidului multimedia interactiv

A2.5 Multiplicarea materialului de curs

A3 DEZVOLTAREA CADRULUI METODOLOGIC PENTRU ETAPA DE FORMARE

A3.1 Elaborarea criteriilor de selectie si selectia formatorilor

A3.2 Elaborarea metodologiei de instruire a grupului tintă

A3.3 Elaborarea regulamentului pentru concursul de portofolii

A3.4 Seminar de informare si prezentare a proiectului

A4 SELECTIA GRUPULUI TINTĂ. GESTIONAREA DOCUMENTELOR PERSOANELOR DIN GRUPUL TINTĂ

A4.1 Selectia grupului tintă. Gestionarea documentelor grupului tintă

A4.2 Organizarea ăi desfăsurarea instruirii grupului tintă

A4.3 Furnizarea suportului tehnic privind utilizarea ghidului multimedia interactiv

A4.4 Jurizarea portofoliilor înscrise în concurs

A4.5 Eliberarea documentelor care atestaă finalizarea cursului

A5 MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

A5.1 Definirea procedurii si a instrumentelor de cercetare

A5.2 Aplicarea instrumentelor de cercetare

A5.3 Elaborarea studiului de impact

A6 ACTIVITĂTI DE INFORMARE, DISEMINARE SI PROMOVARE

A6.1 Dezvoltarea, administrarea si actualizarea portalului de proiect

A6.2 Realizarea si distribuirea de materiale pentru informare si promovare, organizarea evenimentelor de promovare a proiectului

A6.3 Realizarea activitatilor de informare si publicitate

Rezultate:

1. 1 plan de implementare

2. 18 rapoarte lunare de monitorizare

3. 1 plan de achizitii întocmit

4. Minute ale sedintelor de lucru

5. 5 rapoarte intermediare de progres

6. 5 situatii centralizatoare ale cheltuielilor proiectului intermediare si 1 finală

7. 6 cereri de rambursare depuse

8. 6 rapoarte de audit aferente cererilor de rambursare

9. 19 dosare de procedură pentru achizitiile proiectului

10. 1 analiză de nevoi

11. 1 manual de curs

12. 1 program de formare acreditat

13. 1 metodologie de dezvoltare a ghidului multimedia interactiv

14. 1 ghid multimedia interactiv

15. 1700 de manuale de curs tipărite

16. 1 grila de selectie a formatorilor

17. Lista formatorilor selectati

18. 1 metodologie de instruire a grupului tintă

19. 1 Regulament de participare la concursul de portofolii

20. Un proces verbal de participare la seminarul de informare

21. 1620 de dosare de înscriere

22. Listele grupelor de participanti

23. Documente de instruire

24. Calendare de formare

25. Corespondenta cu CNFP

26. Fisele de suport tehnic

27. Un clasament concurs

28. Minim 1572 documente care atestă finalizarea cursului

29. Metodologie de plată a subventiilor ti ajutoarelor

30. Minim 1572 de subventii plătite

31. 120 de ajutoare financiare plătite

32. Procedura de cercetare

33. Chestionare aplicate

34. Raport de sinteză

35. Studiu de impact

36. Portalul proiectului realizat în vederea informării, promovării si diseminării rezultatelor si beneficiilor participării la activitătile de pregătire

37. Materiale promotionale personalizate

38. 2 conferinte organizate

39. 2 rapoarte post conferintă

40. Minim 6 comunicate

41. 1 campanie de informare

Indicatori:

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 

1620

1643

Număr de participanţi la instruire, - formare profesională continuă

1620

1643

Număr de participanţi FSE – femei

810

1568

Număr de participanţi FSE din mediul rural

300

526

Număr de persoane asistate la debutul în cariera didicatică - formare profesională continuă

120

120

Număr de participanţi FSE din mediul rural

80

80

 

 

 

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat(%)

97%

99,83%

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

1572

1641

Grup tintă:

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică

120

120

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)

1500

1523

Total

1620

1643

Site:

http://www.didactica-mem.ro/

 


Drag a column header here to group by that column
Documente atasate
Cod Not filtered
Nume Not filtered
Tip Not filtered
Fisier Not filtered
Descriere Not filtered
 
No data to display