INTEGRARE TIC

INTEGRARE TIC


Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în managementul clasei de elevi si procesul de predare-învătare


POSDRU/157/1.3/S/132893

„Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC în managementul clasei de elevi si procesul de predare-învătare”

05 mai 2014 – 15 decembrie 2015

Partener:

  • Asociatia Tinerilor PRO Natura

Activităti:

A1. Management

A2. Achizitii

A3. Informare si publicitate

A4. Elaborarea programului de formare si dezvoltarea cadrului metodologic de furnizare a cursului

A4.1 Analiza de nevoi în vederea definirii programului de formare, elaborarea cursului si dosarului de acreditare

A4.2 Elaborarea metodologiei de instruire a grupului tintă

A4.3 Selectia formatorilor, organizarea si desfăsurarea seminarului de informare si prezentare

A5. Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice prin furnizarea cursului de formare

A5.1 Elaborarea metodologiei de selectie a grupului tintă

A5.2 Selectia grupului tintă si organizarea sesiunilor de formare

A5.3 Desfăsurarea sesiunilor de formare

A5.4 Eliberarea documentelor de finalizare a cursului si plata subventiilor

A5.5 Monitorizarea programului de formare

Rezultate:

1. Set de proceduri de management

2. 6 cereri de rambursare, rapoarte de audit si RTF-uri aferente

3. Minute ale sedintelor

4. Documente specifice (notificare, acte aditionale, comunicări cu OI si între parteneri, CIM)

5. 22 Dosare de procedură achizitii:

6. Site al proiectului, Materiale promotionale, 2 conferinte-una de început ti una de final de proiect, 2 rapoarte post-conferinta, Min. 6 comunicate, Documente specifice

7. Set de instrumente de analiză

8. Analiza de nevoi

9. Suport de curs

10. Programa de formare

11. Dosar de acreditare

12. Metodologia de instruire a grupului tintă

13. Grila de selectie a formatorilor

14. 8 formatori selectati

15. Mapa de prezentare a proiectului

16. Proces verbal de desfăsurare a seminarului

17. Metodologie de selectie a grupului tintă

18. Min.1520 de dosare ale grupului tintă

19. Min.80 de calendare de formare

20. Corespondenta cu CNFP

21. 5 procese verbale de desfăsurare a atelierelor

22. Documente de instruire pentru min. 1520 persoane

23. 1520 de persoane instruite

24. Min.1490 de persoane certificate

25. Min.1490 de documente care atestă finalizarea cursului

26. Metodologie de plată a subventiei si ajutorului financiar

27. Min. 1490 de ordine de plată pentru subventii

28. 120 de ordine de plată pentru ajutorul financiar

29. Set de instrumente de monitorizare

30. Chestionare completate

31. Rapoarte intermediare de monitorizare a cursului

32. Raport final de monitorizare a cursului

Indicatori:

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 

1520

1528

Număr de participanţi la instruire, - formare profesională continuă

1520

1528

Număr de participanţi FSE – femei

760

1470

Număr de participanţi FSE din mediul rural

154

424

Număr de persoane asistate la debutul în cariera didicatică - formare profesională continuă

120

104

Număr de participanţi FSE din mediul rural

80

52

 

 

 

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat(%)

98%

99,86%

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

1490

1526

Grup tintă:

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică

120

98

6

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6)

1400

1372

52

Total

1520

1470

58

 

 

1528

Site:

https://www.integrare-tic.ro/

 


Drag a column header here to group by that column
Documente atasate
Cod Not filtered
Nume Not filtered
Tip Not filtered
Fisier Not filtered
Descriere Not filtered
 
No data to display