Platformă Natională Integrată - WIRELESS CAMPUS

Platformă Natională Integrată - WIRELESS CAMPUS


Crearea unor infrastructuri de comunicatii WiFi în 4500 de scoli gimnaziale


[Descarca Lista Scoli] - (Lista se actualizeaza saptamanal)


 PLATFORMĂ NAŢIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS 

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Mendeleev nr. 21-25, cod postal 010362, România, în calitate de Beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, va derula în perioada 14.11.2018 – 13.11.2021 proiectul „PLATFORMĂ NAŢIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS”, cod SMIS 123312. Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 209.920.728,97 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă FEDR 177.049.421,04 lei şi asistenţă financiară nerambursabilă BS 27.765.689,74. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care va asigura, cu prioritate în şcoli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la reţele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet. 

Rezultatele prevăzute de implementarea proiectului sunt: 

- 4500 de şcoli ce vor beneficia de echipamente wireless 

- 1 platformă wireless campus instalată 

- 54 persoane instruite pentru administrarea şi utilizarea infrastructurii 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. 


Drag a column header here to group by that column
Documente atasate
Cod Not filtered
Nume Not filtered
Tip Not filtered
Fisier Not filtered
Descriere Not filtered
 
No data to display