COMPIT

COMPIT


Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate


POSDRU/87/1.3/S/62260

„Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”

01 Septembrie 2010 – 31 august 2013

Parteneri:

  • SC SIVECO Romania SA
  • SC Europrojects Experts Group SRL

Activităti:

Activitatea 1. Dezvoltarea programului de formare continuă vizând dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar prin extinderea nivelului de utilizare a instrumentelor TIC

1.1. Analiza specifică si în detaliu

1.2. Elaborarea curriculum-ului de formare si a modulelor de curs

1.3. Multiplicarea modulelor de formare

1.4. Selectia si formarea echipei de formatori

1.5. Acreditarea programului de formare

Activitatea 2. Dezvoltarea, implementarea, actualizarea si întretinerea de aplicatii software destinate programului de dezvoltare profesională si utilizării extinse a instrumentelor TIC avansate

2.1. Analiza si proiectarea aplicatiilor software

2.2. Dezvoltarea componentelor aplicatiilor si integrarea acestora în portal

2.3. Instalarea, configurarea si testarea finală a portalului

2.4. Dezvoltarea manualului de utilizare si administrare a aplicatiilor software create

2.5. Actualizarea si întretinerea instrumentelor informatice generate de proiect

Activitatea 3. Implementarea programului de formare continuă vizând dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar prin extinderea nivelului de utilizare a instrumentelor TIC

3.1. Organizarea sesiunilor de formare locale

3.2. Formarea persoanelor incluse în grupul tintă

Activitatea 4. Realizarea Studiului privind „Dezvoltarea programelor de formare a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt”

4.1. Realizarea studiului

4.2. Diseminarea studiulu

Rezultate:

1. Fise individuale de activităti

2. Fise individuale de pontaj (prezenta)

3. Analiza specifică si în detaliu a nevoilor de formare a personalului didactic si didactic auxiliar

4. Curriculum de formare si module de curs

5. Module de formare multiplicate

6. 42 de formatori selectionati si formati

7. 2 cursuri acreditate

8. Raport de analiză generală a aplicatiilor software

9. Raport de analiză detaliată a aplicatiilor software

10. Raport de dezvoltare a componentelor software (continut digital interactiv si instrument pentru coordonarea si monitorizarea procesului de formare)

11. Aplicatii de tip portal, integrând software eLearning si modulele de curs în format digital, implementate

12. Portal functional testat si configurat

13. Manual de utilizare a aplicatiilor software

14. 8 rapoarte periodice de actualizare si întretinere a instrumentelor informatice generate de proiect

15. 5000 utilizatori înregistrati

16. Plan de instruire

17. Dosarele electronice ale grupului tintă

18. 3850 de cursanti certificati (25 de credite profesionale) în urma parcurgerii Cursului I

19. 84 de cursanti certificati (15 de credite profesionale) în urma parcurgerii Cursului II

20. 4362 evaluari online si practice ale cursantilor, rezultate în urma ambelor cursuri

21. Studiu de impact

22. Studiu diseminat

Indicatori:

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat 

4278

4295

Număr de participanţi la instruire, - formare profesională continuă

4278

4295

Număr de participanţi FSE – femei

2139

2974

Număr de participanţi FSE din mediul rural

210

505

 

 

 

Indicatori de rezultat

 

 

Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat(%)

90

98,13%

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

3850

4216

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Femei

1925

2927

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă, din care: Rural

189

498

 

 

 

Indicatori adiţionali

 

 

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

 

 

Numărul de cursuri de formare şi curriculum aferent elaborate

2

2

Număr formatori selectaţi şi formaţi

42

42

Numar aplicatii de tip portal, integrand software eLearning şi modulele de curs în format digital, dezvoltate

1

1

Număr de studii elaborate

1

1

 

 

 

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Număr de cursuri de formare acreditate

2

2

Număr aplicaţii de tip portal, integrand software eLearning si modulele de curs in format digital, implementate

1

1

Număr studii diseminate

1

1

Număr de cursanţi certificaţi pe Cursul 2 (avansat)

84

88

Grup tintă:

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)

Min

2139

2139

452

371

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6)

2522

950

TOTAL

Min 2139

2139

2974

1321

Site:

http://www.competente-it.ro

 


Drag a column header here to group by that column
Documente atasate
Cod Not filtered
Nume Not filtered
Tip Not filtered
Fisier Not filtered
Descriere Not filtered
 
No data to display